Ultimi ritrovamenti


GenereSpecieLuogoDataOss.

7 novembre 2022

ClitocybephyllophilaRonchini7 nov. 2022
LepiotacristataRonchini7 nov. 2022
PsathyrellapiluliformisRonchini7 nov. 2022
VolvariellagloiocephalaRonchini7 nov. 2022
XerocomuschrysenteronRonchini7 nov. 2022

31 ottobre 2022

AmanitacitrinaLodano31 ott. 2022
AmanitajunquilleaBrissago31 ott. 2022
AmanitapantherinaBrissago31 ott. 2022
ClathrusarcheriLodano31 ott. 2022
ClitocybenebularisLodano31 ott. 2022
ClitocybeodoraUlrichen VS31 ott. 2022
CollybiabutyraceaUlrichen VS31 ott. 2022
GyroporuscastaneusLodano31 ott. 2022
HygrophoropsisaurantiacaLodano31 ott. 2022
HypholomalateritiumLosone31 ott. 2022
InocybecalamistrataLodano31 ott. 2022
LaccariaamethystinaBrissago31 ott. 2022
LaccarialaccataBrissago31 ott. 2022
LactariuschrysorrheusLodano31 ott. 2022
LactariusdeliciosusLosone31 ott. 2022
LeccinumscabrumBrissago31 ott. 2022
LepistaglaucocanaLodano31 ott. 2022
MarasmiusoreadesUlrichen VS31 ott. 2022
MelanoleucamelaleucaUlrichen VS31 ott. 2022
SuillusbovinusLodano31 ott. 2022
SuillusviscidusUlrichen VS31 ott. 2022
TicholomasulphureumLodano31 ott. 2022
TricholomainamoenumLodano31 ott. 2022
TricholomasaponaceumUlrichen VS31 ott. 2022
XerocomusarmeniacusBrissago31 ott. 2022
XerocomusbadiusBrissago31 ott. 2022
XerocomusparasiticusLodano31 ott. 2022

17 ottobre 2022

AleuriaaurantiaPiazzogna17 ott. 2022
AmanitapantherinaLodano17 ott. 2022
ArmillariamelleaLodano17 ott. 2022